Галерея Натали 2

natali_2natali_2natali_2natali_2natali_2natali_2natali_2natali_2natali_2natali_2natali_2natali_2natali_2natali_2natali_2natali_2natali_2natali_2natali_2natali_2natali_2

Натали 2

 

Обекти

Етаж

Площ

Общи части

Обща площ

Цена на м2

Цена в EUR

Гараж  1

приземен

22,02

2,54

24,56

790 EUR

19 402

Гараж  2

приземен

29,13

3,35

32,48

790 EUR

25 659

Гараж  3

приземен

28,38

3,28

31,66

790 EUR

25 011

Гараж  4

приземен

24,35

2,81

27,16

790 EUR

21 456

Гараж  5

приземен

23,42

2,69

26,11

790 EUR

20 626

Апартамент № 1

приземен

27,44

2,91

30,35

850 EUR

25 797

Апартамент № 2

приземен

49,34

5,55

54,89

850 EUR

46 656

Апартамент № 3

приземен

33,37

3,75

37,12

850 EUR

31 552

Апартамент № 4

приземен

50,43

5,66

56,09

850 EUR

47 676

 

 

Обекти

Етаж

Площ

Общи части

Обща площ

Цена на м2

Цена в EUR

Апартамент  12

III

55,89

6,36

62,25

900 EUR

56 025

Апартамент  13

III

30,91

3,60

34,51

900 EUR

31 056

Апартамент  14

III

55,41

6,83

62,24

900 EUR

56 016

Апартамент  15

III

39,06

4,81

43,87

900 EUR

39 483

Апартамент  16

III

56,63

6,98

63,61

900 EUR

57 249

Апартамент  17

III

64,36

7,54

71,90

900 EUR

64 710

Апартамент  18

III

30,53

3,47

34,00

900 EUR

30 600

 

 

 

Обекти

Етаж

Площ

Общи части

Обща площ

Цена на м2

Цена в EUR

Апартамент  19

IV

55,89

6,36

62,25

950 EUR

59 137

Апартамент  20

IV

30,91

3,60

34,51

950 EUR

32 784

Апартамент  21

IV

55,41

6,83

62,24

950 EUR

59 128

Апартамент  22

IV

39,06

4,81

43,87

950 EUR

41 676

Апартамент  23

IV

56,63

6,98

63,61

950 EUR

60 429

Апартамент  24

IV

64,36

7,54

71,90

950 EUR

75 905

Апартамент  25

IV

30,53

3,47

34,00

1000 EUR

34 000

 

 

 

Обекти

Етаж

Площ

Общи части

Обща площ

Цена на м2

Цена в EUR

Апартамент  26

V

55,89

6,36

62,25

1000 EUR

62 250

Апартамент  27

V

30,91

3,60

34,51

1000 EUR

34 510

Апартамент  28

V

55,41

6,83

62,24

1000 EUR

62 240

Апартамент  29

V

39,06

4,81

43,87

1000 EUR

43 870

Апартамент  30

V

56,63

6,98

63,61

1000 EUR

63 610

Апартамент  31

V

64,36

7,54

71,90

1000 EUR

71 900

Апартамент  32

V

30,53

3,47

34,00

1000 EUR

34 000

 

 

 

Обекти

Етаж

Площ

Общи части

Обща площ

Цена на м2

Цена в EUR

Апартамент  33

VI

99,90

11,49

111,39

1000 EUR

111 390

Апартамент  34

VI

47,78

5,89

53,67

1000 EUR

53 670

Апартамент  35

VI

39,06

4,81

43,87

1000 EUR

43 870

Апартамент  36

VI

48,79

6,01

54,80

1000 EUR

54 800

Апартамент  37

VI

52,11

2,41

58,05

1000 EUR

58 050

 

 

 

Обекти

Етаж

Площ

Общи части

Обща площ

Цена на м2

Цена в EUR

Апартамент  38

VII

78,37

8,60

86,97

1100 EUR

95 667

Апартамент  39

VII

127,85

14,46

142,31

1100 EUR

156 541